Annak érdekében, hogy fenntartsuk ezt a szigetet, szükségünk van bevételre. Te is támogathatsz minket, ha azt szeretnéd, hogy sokáig és stabilan tudjunk működni. Amennyiben élsz ezzel a lehetőséggel, azt mi megköszönjük!

Szabályzat

avxforum.hu létrehozza a Fórum Szabályzatot, hogy világossá tegye a közösség minden tagjának a Fórum házirendjét. Mindenkinek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy fórum zökkenőmentesen működjön, szórakoztató és produktív élményt nyújtson minden közösségi tag és látogató számára.

 1. A www.avxforum.hu/forum

  Fórum szabályzata
  Preambulum
  A www.avxforum.hu/forum oldalon elérhető fórum (a továbbiakban: Fórum) szabályzat egyben Adatkezelési szabályzatnak is minősül, ezért az abban foglaltak mindenkire kötelező érővel bírnak, akik a hozzászólásokat megírják, kezelik, moderálják, vagy tárolják.

  Az ebben a formában nevesített érintettek:
  - vagy a szerződésük keretein belül
  - vagy a Fórum szabályzat elfogadásával
  magukra nézve kötelezőnek fogadják el jelen Adatkezelési szabályzatban foglaltakat.

  Közzétéve : V1 utolsó verzió, 2008.08.02.
  Módosítás : V2.2, 2020.06.01.
  Utolsó módosítás: V3.1 2024.04.20.

  Fórum szabályzat ©2020 ATASI Kft. Minden jog fenntartva.
  Testreszabás a www.avxforum.hu Fórumon: ©Vinkler, Kimber, tonee73, csandaz, AT, Aszpirin

  Jelen szabályzat a kihirdetésétől számítva érvényes, amely időponttól kezdve minden korábbi szabályzat, módosítás vagy módosítási szándék a hatályát veszíti.


  Jogok és kötelezettségek


  Felhasználóvá válás

  1.1. A Fórum magántulajdonban áll, amely olyan értelemben nyílt, hogy az bárki által regisztráció nélkül olvasható, és amely bárkinek a hozzászólását szívesen látja, amely sem a hatályos jogszabályokat, sem a tulajdonosi érdekeket, elképzeléseket, sem a Fórum szabályzatban rögzített szabályokat nem sérti.
  1.2. A hozzászólási lehetőség megszerzéséhez díjtalan regisztráció szükséges.
  1.3. A hozzászólási lehetőség megszerzéséhez kötelező a Fórumszabályzat elfogadása.
  1.4. A regisztráció során a Felhasználó egy e-mail-címet, egy Felhasználónevet és egy Jelszót köteles megadni. A többi, a Fórum rendszere által megadhatóvá tett Személyes adat megadása opcionális. Az e-mail-címet a Fórum rendszere nem jeleníti meg, a Jelszó Álnevesítve kerül tárolásra, a Felhasználónév viszont a hozzászólás tartalmával együtt közzétételre fog kerülni.
  1.5. A Felhasználói jogosultság megszűnése:
  1.5.1. A Felhasználói jogosultság megszüntetésre kerül, ha azt a Felhasználó a „Jelent” gomb segítségével egy Moderátortól kéri. Felhasználó szabadon dönthet arról, hogy a hozzászólásai törlésre kerüljenek, vagy megmaradjanak. A „Jelent” gomb a hozzászólások jobb oldalán felül található meg egy „ ! ” ikon formájában.
  1.5.2. A Felhasználói jogosultságot megszüntethető, ha a regisztrációt jelen Fórum szabályzatba, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy célból hozzák létre. Ebben az esetben a Felhasználó kezelt adatainak a tovább tárolásától a Fórum tulajdonosa dönt.
  1.5.3. A Felhasználói jogosultság megszűntetését a Moderátorok minden esetben közzéteszik a Felhasználónév és a megszüntetés indokával a releváns Témában.
  1.5.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az idézett hozzászólásai a Fórum tekintetében Együttesen létrehozott műnek minősülnek, ezért a visszaélésszerű eseteket kivéve azok törlése nem lehetséges a Felhasználói jogosultság megszüntetésével sem.
  1.6. Ha aktiválás hiányában a regisztráció az e-mail kiküldése után nem történik meg, akkor a rendszer „inaktív felhasználó” állapotban tartja a regisztrálót.
  1.7. A Fórum tulajdonosa a Fórumon belül megadott Személyes adatokat kizárólag a Fórum működése érdekében használja fel, azokat másra nem használja fel, és azokat más számára nem adja át.
  1.8. A Fórum a nyílt interneten található meg, ezért a kereső robotok a közzétett, és ezért Nyilvános adatokat begyűjtik, rendszerezik és feldolgozzák.
  1.9. A Fórum működése miatt cookikat (sütiket) használ, mert enélkül nem tudná a felhasználói munkamenetet azonosítani. Ezek nyugodtan törölhetők, vagy akár tilthatók is, de azok maguktól is törlődnek egy naptári nap után.
  1.10. A Fórum un. „tracking”, vagy „3rd party” cookie-kat (sütiket) nem használ.
  1.11. Ha a „session cookie” (munkamenet süti) lerakásához nem járul hozzá valaki, akkor az oldalak újra töltésekor a korábbi belépést a rendszer nem fogja felismerni, ezért „vendégként” fogja a Felhasználót kezelni. Más hátrány a cookie (süti) tiltásból a Felhasználót nem éri.
  1.12. A kettős regisztráció tiltott. A Moderátorok vagy az Adminisztrátorok minden előzetes figyelmeztetés nélkül ki fogják tiltani mindkét regisztrációt, ha ezt ők ismerik fel.
  1.13. Elveszett regisztrációs adatok esetén a Moderátornak kell jelzést küldeni azokkal az azonosítókkal, amik lehetővé teszik a jogosult azonosítását. Fontos, ez itt az internet. Itt a név, a lakcím nem számít releváns információnak egy érintett és egy Felhasználói azonosítóinak az összerendelésére.
  1.14. A Fórumban lehetőséget biztosít a Fórum tulajdonosa a hozzászólásra, és nem jogot, minthogy a Fórumon közzétett hozzászólásokért elsősorban az azt közzé tevő Felhasználó, másodsorban viszont az esetlegesen elmaradó intézkedések miatt a Fórum tulajdonosa is felelőssé tehető. Éppen ezért a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy számára egyetlen jogszabály sem biztosítja azt a jogot, hogy jelen Fórum szabályzattal, vagy az abban nevesített személyek érdekeivel ellentétes hozzászólásának a megjelenítését a Fórum tulajdonosának tűrnie, vagy Kezelnie kelljen. #
 2. Általános szabályok a Fórumon

  2.1. A Fórumon vallási, politikai, ideológiai jellegű, arra utaló hozzászólásnak helye nincs.
  2.2. A Fórumon agitálni, Személyes adatot gyűjteni tilos.
  2.3. A hozzászólásokat a Felhasználók (mint szerzők) abból a Célból tették itt közzé, hogy ezen a Fórumon megjelenhessenek. Éppen ezért azoknak más helyen, vagy más célból való közzétételét a Fórum Tulajdonosa Adatkezelőként kizárja, és a szerző előzetes engedélyének hiányában azt kifejezetten megtiltja.
  2.4. A Fórum tartalmának idézése, az arra való hivatkozás kizárólag a forrás és a szerző megjelölésével, a Szerzői jogi törvényben foglaltaknak megfelelően történhet meg.
  2.5. A Fórumon tiltottak azok a hozzászólások, amelyek valaminek, vagy valakinek a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésrére, szakszervezeti tagságra, egészségügyi adataira, a nemi életre- vagy irányultságára vonatkozó Személyes adatokat tartalmaznak, vagy tartalmazhatnak, vagy azok megszerzésére irányulhatnak.
  2.6. Az előző pontba beleértendő valamennyi kisebbség, amelyet akár magyar, akár európai, akár világviszonylatban nevesíteni lehet. Senki ne feledje, amik, vagy akik egyes szempontok szerint többséget alkotnak, azok egy másik szempontrendszer szerint bármikor kisebbségként is definiálhatóvá válhatnak.
  2.7. Szigorúan tilos valakinek a valódi énjét, Személyes adatait az érintett tudta és hozzájárulása nélkül közzé tenni, vagy arra akár csak utalni.
  2.8. A Fórumon kötelező az internet általános kommunikációs és viselkedési szabályainak, a Netikettnek a betartása.
  2.8.1. Angol: https://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_technology
  2.8.2. Magyar: https://hu.wikipedia.org/wiki/Netikett
  2.9. A Fórumban megjelenő hozzászólások, továbbá a személyes profil oldal tartalmáért kizárólag az azt közzé tevő felel.
  2.10. A hozzászólások tartalma előzetesen nem kerül ellenőrizésre.
  2.11. A hozzászólások tartalma nem feltétlenül egyezik meg a Fórum tulajdonosának a véleményével.
  2.12. A Fórum Moderátorai mindent megtesznek azért, hogy a Fórumon megjelenő jogot, törvényt, becsületet sértő, vagy az érzelmeket szándékosan sértő hozzászólások haladéktalanul törlésre kerüljenek.
  2.13. Mivel a Felhasználókat mások hozzászólásai miatt semmiféle felelősség sem terhelheti, ezért azt a kérést fogalmazzuk meg az irányukba, hogy a jogsértő, vagy a Fórum szabályzatba ütköző hozzászólást haladéktalanul jelezzék a „Jelent” gomb használatával a Moderátorok számára.
  2.14. Az adott szakmai témához tartozó területeken, így különösen a KVX, Szoftver, Hardver, HiFi, Hangfalak, TV-plazma-LCD-projektor, HD, Csináld magad al-Fórumokban kizárólag csak a meghatározott Témákban lehet hozzászólásokat írni.
  2.15. Bárki kérheti a személyeskedő vagy sértő hozzászólások törlését. A kérés elbírálása, és annak teljesítése kizárólag a Moderátorok hatáskörébe tartozik.
  2.16. Üzletszerű kereskedelem a Fórum tulajdonosának engedélye nélkül a Fórum teljes területén szigorúan tilos.
  2.17. Adás és vételi ajánlat kizárólag az Adás/vételi al-Fórumban vagy Privát üzenetben tehető.
  2.18. A hozzászólásokkal kapcsolatos tudnivalók:
  2.18.1. A hozzászólásoknál a felhasználható emotikonok száma 15.
  2.18.2. A hozzászólások szerkesztési ideje 20 perc.
  2.18.3. Az „Aláírás” maximum 300 karakter és maximum 10 sor lehet. Az ennél hosszabbakat a Moderátorok előzetes figyelmeztetés nélkül törölhetik.
  2.18.4. Nem lehet az „Aláírásban” kép
  2.18.5. Az „Aláírás” maximum 1db linket tartalmazhat, amit a Fórum tulajdonosának az engedélye nélkül a fórumon kívülre mutató reklámtevékenységre felhasználni tilos.
  2.19. A hozzászólók kifejezetten tudomásul veszik, hogy ha a jelen Adatkezelési szabályzatban foglaltakat be nem tartva tesznek közzé hozzászólásokat, akkor ezek tekintetében a GDPR szerinti önálló Adatkezelővé válnak, ami azt jelenti, hogy akár a teljes magánvagyonukkal felelhetnek a jogsértő hozzászólásért. #
 3. Újonc etikett és tudnivalók az újonnan regisztrálóknak

  3.1. Fontos, hogy tudd: A Fórum szabályzatában foglaltak nem képezhetik vita tárgyát, ezek a szabályok minden Felhasználóra egyformán érvényesek.
  3.2. A Moderátorok jelen Fórum szabályzatnak megfelelően tartják, és tartatják be a szabályokat.
  3.3. Ezen a Fórumon emberek a Moderátorok, ezért jogukban áll szubjektívnek lenni, és maradni.
  3.4. Ha még nem ismered a Fórum működését, akkor először tanulmányozd át alaposan a Fórum szabályzatot.
  3.5. Ha nem találsz valamire választ, vagy kérdésed van, akkor kérj segítséget a Felhasználóktól vagy a Moderátoroktól az erre szolgáló Témákban, vagy az Üzenőfalon.
  3.6. Ne feledd, hogy a Moderátorok szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül végzik a feladatukat, ezért ne terheld őket feleslegesen. Ők nem fognak helyetted dolgozni, ezért lehetőség szerint kizárólag olyanok dolgok elvégzésére kérd meg őket, amihez neked nincs jogosultságod.
  3.7. Jogod van a hozzászólásaidat, a profilodat Töröltetni, vagy ha hibát, elírást találsz a hozzászólásodban akkor azt a lezárás után is Kijavíttatni.
  3.8. A Fórum motorja az Adathordozhatóságot a hozzászólásokhoz csatolt képek nélküli .csv Adatállományban teszi lehetővé a Felhasználók számára.
  3.9. A Fórumon nincsenek előjogok, azaz nem lesz valakinek csak azért igaza, mert régebben van itt. Úgy pedig, hogy új vagy, pláne nem. Ez itt az internet, itt a való világban élt életed és eredményeid nem számítanak hivatkozási alapnak.
  3.10. A Személyes adataid közül lehetőleg csak annyit adjál meg, amennyi okvetlenül szükséges. Megadhatod a valódi neved és egyéb adataidat is, de ezért a felelősség kizárólag téged fog terhelni.
  3.11. Jelen szabályzat minden más Fórum felhasználóját is védi, ezért jelen Fórumon más Fórumok felhasználóinak, Moderátorainak, Adminisztrátorainak a minősítése azonos megítélés alá esik azzal, mintha ennek a Fórumnak a Felhasználói lennének.
  3.12. Ne itt akard levezetni az idegességed, a stresszt. Ha rossz napod van, akkor mondjad azt. Ebben az esetben hidd el, igyekszünk könnyebbé tenni az életed, ha mással nem, akkor néhány jó szóval.
  3.13. Amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. #
 4. A Kereskedői, gyártói, támogató tag al-Fórumok

  4.1. Ezekbe az al-Fórumokba csak az adott Kereskedő, gyártó, támogató tag által indított, vagy elfogadott Témákban, illetve az általuk gyártott, forgalmazott termékekkel kapcsolatban lehet írni.
  4.2. A Kereskedő, gyártó, támogató tag képviselője a saját al-Fórumában moderátori lehetőségekkel is rendelkezhet.
  4.3. A Kereskedő, gyártó, támogatói tag számára biztosított moderálási lehetőség nem ró rájuk kötelezettséget, az csak arra biztosít lehetőséget, hogy a Fórum szabályzatának ugyan megfelelő, de érdekeiket, elképzeléseiket esetlegesen sértő hozzászólásokat törölhessék.
  4.4. Az al-Fórum moderálási lehetősége szankcionálási lehetőségeket nem biztosít, az továbbra is a Moderátorokat megillető lehetőség marad.
  4.5. Kereskedő, gyártó, támogató tag a saját al-Fórumában a saját termékeit meghirdetheti, az árait feltüntetheti, akcióiról információt nyújthat, de ezen tevékenysége nem irányulhat kiskereskedelmi tevékenység végzésére a Fórum keretein belül, azt kizárólag a saját internetes felületén, vagy a céges telephelyén láthatja el.
  4.6. A Kereskedő, gyártó, támogató tag képviselője számára a Fórum egyéb részein a Felhasználókra vonatkozó általános szabályok az érvényesek.
  4.7. A Kereskedő, gyártó, támogató tag státuszról a Fórum tulajdonosával kell közvetlenül egyeztetni.
  4.8. A Kereskedő, gyártó, támogató tag képviselője számára a Fórum egyéb részein a Felhasználókra vonatkozó általános szabályok az érvényesek.
  4.9. A Kereskedő, gyártó, támogató tag a fórum tulajdonosának a fórumon az ezen státuszban való megjelenéséért támogatást fizet, amiért többletszolgáltatásokat ( továbbiakban fizetett szolgáltatás) vehet igénybe.
  4.10. A fizettet szolgáltatásért cserébe a felhasználó ebben a fórumban saját téma nyitási lehetőséget kap. Lehetőséget kap arra, hogy az aláírásában elhelyezzen egy linket, amely a saját weboldalára mutat. Az adás-vétel fórumban lehetősége van kizárólag beszámított, használt, demó, vagy akciós terméket hirdetni. A hirdetések száma maximum 30 db.
  4.11. A fizetett szolgáltatás visszatérítése. A fizetett szolgáltatás csak abban az esetben visszatéríthető (részarányosan), ha az Üzemeltetőnek nem áll módjában a már kifizetett szolgáltatást biztosítani. Nem tartozik ebbe a körbe, ha a felhasználó saját maga kéri regisztrációjának törlését vagy a fórumszabályzat vonatkozó pontja szerinti szankcionálásban részesül). #
 5. Az Adás-vétel al-Fórum

  5.1. A Témák nyitói, az ahhoz hozzászólók, továbbá az olvasók is tudomásul veszik, hogy Fórum tulajdonosa ezt az al-Fórumot minden szakmai és üzleti Céltól mentesen üzemelteti, ezért az ott megjelent hozzászólásokkal kapcsolatban vele szemben semmiféle címszóval, és semmiféle jogalapra hivatkozva sem lehet kártérítési igénnyel fellépni.
  5.2. Az al-Fórum célja a Fórum felhasználói számára lehetőséget biztosítani arra, hogy a saját tulajdonú eszközeiknek, tárgyaiknak új tulajdonost keressenek.
  5.2.1. Az eredetiségre vonatkozó szabályok
  5.2.1.1. A Fórum egész területén, de különösen ebben az al-Fórumban kizárólag olyan termékek hirdethetők meg, amiknek az eredetiségéért, a rendezett tulajdonviszonyaiért a hirdető polgári és büntetőjogi felelősséget vállal.
  5.2.1.2. Kifejezetten tiltott az olyan termékek meghirdetése, amelyeknek az eredetiségével kapcsolatban kétely merülhet fel. Ezek különös, de nem kizárólagos ismertetőjelei például azok, amikor egy terméket "replika", "klón", "így vettem", "nem tudom, hogy eredeti-e" vagy egyéb szöveggel és egy gyártó nevével, vagy egy védjegyre történő utalással vagy hivatkozással hirdetnek meg.Ezen szabály vonatkozik a hirdetett termék fő alkatrészeire is, akár DIY, akár harmadik fél által készített termékről van szó (például kétes eredetű csatlakozókkal szerelt kábelek). Kifejezetten tilos továbbá a szerzői jogot sértő szoftvermásolatok vagy ilyen szoftvermásolatokat tartalmazó termékek meghirdetése. Az ilyen hirdetések értesítés nélkül törlésre kerülnek.
  5.2.1.3. Amennyiben a Felhasználó többször is visszaél a Fórum biztosította lehetőségekkel, vagy a tevékenysége üzleti jellegre utal, esetleg vitatkozni kezd a Moderátorokkal, akkor az a jelen szabályzat 10.4 pontja szerinti "kirívó" esetnek is minősülhet.
  5.3. Éppen ezért a magánszemélyeken kívül kizárólag a Kereskedők nyithatnak Témát a saját tulajdonban álló nem új, használt, beszámított, vagy demo termékeik számára.
  5.4. Üzletszerű kereskedés a magánszemélyek számára is tilos. A tevékenység megítélésében a NAV tájékoztatói az irányadók.
  5.5. Az al-Fórumban közzétett Témákban foglaltakért a Felhasználó köteles a teljes felelősséget vállalni.
  5.6. Aukciós vagy licit jellegű Témák indítása nem megengedett.
  5.6.1. Igényfelmérés topik nyitása nem megengedett (valami vagy eladó vagy sem).
  5.7. A Téma indításának alaki feltételei az alábbiak:
  5.7.1. Amennyiben értelmezhető, úgy a termék pontos megnevezése, gyártó-típus formában a topik címében is.
  5.7.2. A termék árát lehetőség szerint forintban, vagy a pénzmosás elleni törvénynek megfelelő tetszőleges devizában kötelező megadni.
  5.7.3. Kötelező az ismert hibák, sérülések, módosítások, javítások felsorolása, és lehetőség szerint azok fényképes bemutatása is.
  5.7.4. Kötelező annak a megadása, hogy a termék csak személyesen vehető át, vagy postázásra is kerülhet. Ha a termék csak személyesen vehető át, akkor legalább járási/kerületi szinten kötelező megadni azt, hogy a termék hol lelhető fel. A Téma nyitója szabadon eldöntheti, hogy ennél pontosabb címet, így települést, vagy utcát is megad-e. Figyelem: a személyes profilban megadott "tartózkodási hely" adat nem helyettesíti ezt.
  5.7.5. Ha a termék más internetes elérhetőségeken is meghirdetésre került, úgy azokra a hirdetésekre ezen a Fórumon hivatkozni tilos.
  5.7.6. A kötelező információkon kívül természetesen minden egyéb nem Személyes adat, vagyis plusz információ is megosztható a Témában, amit a Téma nyitója relevánsnak tart.
  5.7.7. A nyitó hozzászólásokhoz csatolható képek száma maximum 12, de ajánlott legalább egy kép közzététele.
  5.7.8. Tilos ugyanannak a terméknek új Témát nyitni, főleg akkor, ha még az előző is nyitva van. Ezeket a Témákat a Moderátoroknak jogában áll nem összevonni, hanem azokat minden előzetes figyelmeztetés nélkül törölni. A lezárt hirdetések újranyitását jelentésben kell kérni a moderátoroktól.
  5.8. Speciális szabályok
  5.8.1. Amíg a Téma aktív, addig a Téma nyitója köteles a Privát üzeneteit figyelni, mivel a Témában tilos az érdemi információkat nélkülöző Hozzászólások írása.
  5.8.2. Amennyiben a fénykép szerinti állapot nem felel meg a Téma nyitó hozzászólásának, úgy a Téma törlésre, vagy lezárásra, a Téma nyitója pedig akár azonnali kitiltásra is kerülhet.
  5.8.3. Tilos olyan tippek és trükkök alkalmazása, amivel a Téma érdemi információk hiányában is előrébb sorolódik a Témákat listázó al-Fórumban.
  5.8.3.1. Az egyértelműség kedvéért kiemeljük, hogy az "Írtam privát üzenetet" és "Ment válasz" jellegű hozzászólások indokolatlan előre sorolásnak minősülnek, ezért azok értesítés és indoklás nélkül törlésre kerülhetnek.
  5.8.4. A Témában érdemi információk közzététele nélkül csak az utolsó hozzászólástól számított minden hetedik naptári napon írhat új hozzászólást a Téma nyitója. Érdemi információnak számít pl. az ár érdemi módosítása. Ez vonatkozik a keresési hirdetésekre is.
  5.8.5. A termék beszámításra, egyéb alkura vonatkozó csevegések Privát üzenet formájában, és ne nyilvánosan, a Témában történjenek, kivéve, ha maga a Téma nyitója nevesített ilyen lehetőséget.
  5.8.6. Az eladási ár meghatározása kizárólag a Téma nyitójának a hatásköre. Az ár kritizálása szigorúan tilos.
  5.8.7. Amennyiben valaki mégis ellenállhatatlan kényszert érez az ár megkifogásolására, véleményezésére, akkor azt ne a Témában tegye meg, hanem küldjön egy Privát üzenetet a Téma nyitójának. Erről tilos a Témában szót ejteni.
  5.8.8. Amennyiben a Téma nyitója nyilvánvaló haszonszerzés céljával kíván hirdetni, vagy a törvényekbe, jó erkölcsbe ütköző terméket kíván értékesíteni, akkor kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezzék a Moderátoroknak a „Jelent” gomb alkalmazásával.
  5.8.9. Amennyiben alaposan valószínűsíthető, hogy bűncselekmény vagy átverés van készülőben, akkor kérjük annak haladéktalan jelzését a Moderátorok számára a „Jelent” gomb alkalmazásával.
  5.8.10. Ha az kerül észlelésre, hogy valaki hamis néven, vagy másnak a nevén, esetleg többszörös Felhasználónéven hirdet, akkor kérjük annak a haladéktalan jelzését a „Jelent” gomb alkalmazásával.
  5.8.11. Ha és amennyiben valaki úgy véli, hogy olyan információt szeretne megjeleníteni az adott Témában, ami fontos, és közérdeklődésre tarthat számot, akkor legyen szíves és keresse meg a releváns al-Fórumban az adott termékhez tartozó Témát, vagy ha ilyen nincs, akkor küldjön üzenetet a „Jelent” gomb használatával, hogy az a Téma is megnyitásra kerüljön. Érdemes megfontolni, hogy ha valóban ilyen információról van szó, akkor az máskor és másokat is érdekelhet, az adás-vétel al-Fórumban idővel eltűnik, a Fórumon viszont fennmarad.
  5.8.12. Az al-Fórumban az értékesített termékek Témája lezárásra, és ezzel archiválásra kerülnek.
  5.8.13. A Fórum szabályzatnak nem megfelelő és hiányos adatokkal megnyitott Témákat a Moderátorok figyelmeztetés nélkül törölhetik.
  5.8.14. Az al-Fórumban a saját Témáját minden Téma nyitója bármikor szabadon lezárathatja, viszont köteles is azt lezárni, ha a meghirdetett termék értékesítésre került.
  5.8.15 Az Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Adás-vétel al-Fórum egyik célja a meghirdetett áruk előélete nyomonkövethetőségének elősegítése, ezért a szabályosan feladott eladási célú hirdetési topikokat a moderátorok utólag kérésre sem törlik, illetve az ezirányú jelentéseket, privát üzenetben vagy egyéb kommunikációs csatornán keresztül érkezett kéréseket a hirdetés törlése nélkül lezárják, illetve nem válaszolják meg. #
 6. Ideiglenes al-Fórumok

  Ilyen al-Fórumok és Témák lehetnek a teljesség igénye nélkül azok, amik például egy karácsonyi időszakban, vagy egy kiállításhoz kapcsolódóan kerülnek megnyitásra. Ezeknek az al-Fórumoknak és Témáknak az esetén minden esetben előzetesen megadásra kerül az, hogy azok és az abban íródott hozzászólások mikor kerülnek törlésre.

  A felelősség éppen ezért mindig a hozzászólókat terheli azért, hogy ha azokra igényt tartanak, akkor azok mentéséről időben gondoskodjanak, mivel Jogi igény bejelentésének a hiányában azok az előzetesen megadott időpont után helyreállíthatatlanul törlődni fognak. #
 7. Az „Off” Téma

  A Témában a jogszabályokba, és jelen Fórum szabályzatba nem ütköző bármely témában hozzá lehet szólni, viszont ennek a Témának a tartalmát időszakonként, eseti jelleggel törlik a Moderátorok annak érdekében, hogy abban ne halmozódjanak fel a hozzászólások.

  Ezt a szabályrendszert az ebbe a Témába írók kifejezetten tudomásul veszik. #
 8. Az üzenőfal

  Az Ius murmurandi ésszerű, és a Fórum szabályzatnak megfelelő gyakorlásának a helye.

  Ezen a helyen bármilyen csevegés megengedett, ami nem ütközik a jogszabályokba és jelen Fórum szabályzatba. A Témát a Moderátorok szabadon moderálják. A Moderátorok által nem törölt hozzászólások egy évig kerülnek megőrzésre.

  Figyelem! Az üzenőfal autonóm rendszer, azt nem mindenki olvassa. Éppen ezért a „nézzétek mit tettem fel”, „nézzétek mit kérdeztem” stb. linkek nem megengedettek, ezen a helyen a Fórumon belülre mutató linkeket csak a Moderátorok helyezhetnek el.

  Tájékoztatás: A hozzászólásokat a Felhasználók az elküldés után 10 másodpercig szerkeszthetik. #
 9. A Privát üzenetek

  9.1. A Fórum Privát üzenet része informatikai értelemben úgy működik, mint a Fórum egésze, eltekintve attól, hogy az erre a részre írt üzeneteket a Felhasználók közül csak azok olvashatják, akik abban nevesítésre kerülnek.
  9.2. Az üzeneteket a Moderátorok nem látják, nem olvashatják.
  9.3. Az üzeneteket az Adminisztrátorok láthatják és olvashatják hibajavítási, vagy rendszer beállítási, visszaállítási tevékenység keretében, viszont azokat kizárólag a hibák elhárításának az érdekében módosíthatják, javíthatják, vagy állíthatják vissza.
  9.4. A szokásos üzemeltetési rendben az üzenetek nem olvashatók mások által, mivel a Fórum HTTPS protokollt alkalmaz a Felhasználó és a szerver közötti kommunikáció védelme érdekében.
  9.5. A tárolt Privát üzenetek száma korlátozott. #
 10. A Moderátorok

  10.1. A Fórum nem folyamatosan moderált, ezért előfordulhat, hogy éppen nincs egy Moderátor sem bejelentkezve. Ebből következik viszont az, hogy adott esetben jelentős késéssel történhet meg a moderálás, amiért éppen ezért nem lehet Panasszal élni sem abban az értelemben, hogy „miért csak akkor”, sem abban az értelemben, hogy „miért éppen akkor” történt meg az.
  10.2. A Moderátorok olyan magánszemélyek, akik ellenszolgáltatás nélkül, kötetlen időbeosztás mellett, szabadidejükben felügyelik a beszélgetéseket és figyelik a Fórum szabályzatban foglaltak betartását.
  10.3. A Moderátorok a Fórum szabályzatának megfelelően önállóan, vagy közösen hozhatnak döntéseket.
  10.4. Minden Moderátor saját hatáskörben dönthet arról, hogy a Fórum szabályzatát megsértőkkel szemben milyen szankciókat alkalmaz. Ezek a szankciók azonban a jogszabályok megsértésétől eltekintve a Fórum rendszere által biztosított lehetőségekben (törlés, hozzászólás és/vagy olvasási jogosultság megvonás, különösen kirívó esetben kitiltás) merülnek ki.
  10.5. A Moderátorok felkérés alapján vállalják el a tevékenységüket.
  10.6. A Moderátorok kizárólag a Fórum tulajdonosának tartoznak elszámolással, és senki másnak.
  10.7. A Moderátor munkájának a kritizálása tilos.
  10.8. A Moderátorok döntése sérthetetlen, azzal szemben vitának helye nincs.
  10.9. A Moderátorok provokálása tilos, és azonnali szankciókat vonhat maga után.
  10.10. Amennyiben a Moderátori döntés ellenére valaki mégis úgy érzi, hogy jogsérelem érte, akkor annak pontos leírásával az Fórum tulajdonosánál tehet panaszt Privát üzenet formájában. Ennek a szabálynak a be nem tartása, vagy a Fórum tulajdonos Privát üzenet fiókjának panaszirodának való felhasználása akár azonnali kizárással is büntethető.
  10.11. A Fórum tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy a hozzászólásokat akár személyesen, akár az erre feljogosított személyek révén tetszőlegesen, akár indoklás nélkül is törölhesse. Ezt a jogot a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik.
  10.12. A Moderátori jogosultság beállítása olvasási és írási jogot biztosít a kizárólag a Moderátorok számára fenntartott, nem nyilvános al-Fórumban. A Moderátor lemondása, vagy leváltása esetén az ehhez az al-Fórumhoz való hozzáférése megszűnik, a hozzászólásai pedig a Felhasználói jogosultságának megszűnéséig megmaradnak.
  10.13. A Moderátornak a GDPR szerinti felelőssége kizárólag akkor keletkezhet, ha olyan döntést hoz, ami sem a Fórum szabályzatának, sem a jogszabályoknak nem felel meg.
  10.14. Moderátor Felhasználó kérésére módosíthatja Felhasználó saját, már lezárt hozzászólásait.
  11.15. A Moderátorok elsősorban törlik a Fórum szabályzatnak ellentmondó hozzászólásokat, de adott esetben fenntartják maguknak a jogot arra, hogy annak csak a sérelmezett, vagy vélhetően sérelmes részeit töröljék. Ebben az esetben a Moderátor megjelöli a módosított részt, és nevesíti is saját magát.
  10.16. Egyes Moderátoroknak korlátozott joga és lehetősége van arra is, hogy a Fórum működése érdekében az al-Fórumok egyes beállításait is módosítsák. Piros színnel jelezzük azt a Kiemelt Moderátort, aki erre jogosult.
  10.17. A Moderátorok Privát üzenetben való zaklatása, megkeresése a Moderálással kapcsolatban szigorúan tilos. Minden kapcsolatfelvételnek a „Jelent” gomb alkalmazásával kell megtörténnie. A Moderátorok a Privát üzenetként érkező megkereséseket jogosultak törölni, és ezért szankcionálni is a Felhasználót. #
 11. Szankcionálás

  11.1. Tájékoztatás: A Fórum motorja támogatja a „Figyelmeztetés” rendszert, ami biztosítja a Felhasználó számára azt, hogy a saját profiljában láthassa azt, hogy mikor, és miért kapott figyelmeztetést vagy szankciót.
  11.2. Szankció: A hozzászólási lehetőség megvonása átmeneti időre
  11.2.1. Tekintettel arra, hogy a hozzászólás lehetőségét a Fórum tulajdonosa biztosítja, ezért ezt a lehetőséget ő, vagy a Moderátorok korlátozhatják is. Ez a korlátozás az egy órától több hétig tartó lehet, de semmiféleképpen nem lehet végleges.
  11.2.2. A szankció mértékét adott esetben a Moderátorok egyeztethetik, adott esetben a mértékét utólag módosíthatják.
  11.2.3. A hozzászólási lehetőség megvonása, vagy annak a mértéke nem képezheti kritika tárgyát.
  11.2.4. A hozzászólási jog megvonása a Privát üzenetekre is vonatkozik.
  11.3. Szankció: A kitiltás
  11.3.1. A kitiltás alapvetően az alábbi esetekben állhat elő:
  11.3.1.1. egyértelmű, vagy szándékos jogsértés
  11.3.1.2. politikai, vallási, vagy ideológiai vélemény erőltetése, agitáció
  11.3.1.3. Hirdetések, reklámok engedély nélküli elhelyezése
  11.3.1.4. Deviáns, destruktív, szándékosan megbotránkoztató magatartás tanúsítása
  11.3.1.5. A Fórum értékének a csökkentésére irányuló kísérlet
  11.3.1.6. A Fórum Tulajdonosának, a Fórum szabályzatának, az Adminisztrátorok, a Moderátorok szándékos és ismételt provokálása, a jogaik ismételt megkérdőjelezése
  11.3.1.7. A figyelmeztetések maximális számának az elérése
  11.3.1.8. A jelen Fórum szabályzat kirívó megsértése
  11.3.2. Kitiltás esetén a Felhasználó valamennyi szerzett jogát elveszíti.
  11.3.3. A kitiltott neve és a kitiltás oka minden esetben közzétételre kerül a megfelelő Témában.
  11.3.4. A kitiltás után a Fórum tulajdonosa szabadon dönthet arról, hogy a kitiltott hozzászólásait tovább kívánja-e tárolni, vagy azokat törli.
  11.4. A „trollkodás”, „flodolás”, „flame war” megelőzése érdekében akár azonnali kitiltás is alkalmazható.
  11.5. A Fórum szabályzattal kapcsolatban a megfelelő Témában lehet építő jellegű észrevételeket, javaslatokat tenni. Ilyen jellegű tevékenység a Fórum egyéb területein azonnali szankciókat vonhat magával.
  11.6. Kirívó esetben, ismételt elkövetés esetén azonnali hozzászólás megvonás, vagy ideiglenes, esetleg végleges kitiltás is kiszabható
  11.7. A Moderálás keretében törölt üzenetekkel kapcsolatban 30 naptári napig lehet benyújtani a Jogi igényeket. #
 12. Az Adminisztrátorok

  12.1. Az Adminisztrátorok nem Moderátorok, ezért az Adminisztrátornak a Moderátorok döntéseire, azok felülbírálatára nincs hatáskörük.
  12.2. Az Adminisztrátorok olyan természetes személyek, akik a Fórum üzemeltetője érdekében, és kizárólag az utasításaiknak megfelelően járhatnak el.
  12.3. Az Adminisztrátor feladata a Fórum beállításainak, működésének biztosítása, üzemeltetése, ezért tevékenysége kizárólag ezekre a területekre terjed ki. A Fórum Céljainak, eszközeinek, tartalmának, beállításainak a tekintetében sem közös, sem önálló döntéshozatali jogai nincsenek.
  12.4. Az Adminisztrátorok a Fórum tulajdonosának az elvárásai szerint állítják be az oldalt, ezért az azzal kapcsolatos változtatási igényekkel nem őket kell megkeresni, az ötleteket a megfelelő Témában lehet megbeszélni.
  12.5. Az Adminisztrátorokat a fentieknek megfelelően kizárólag a Fórum működési rendellenességei esetén, így különösen az Adatvédelmi incidensek kapcsán szabad megkeresni. #
 13. Google Ad Sense

  A fórum működtetése pénzbe kerül. Ezért a Fórum tulajdonosa lehetővé teszi azt, hogy az oldalon a Google Ad Sense (Európai jelenléte miatt a GDPR hatálya alá tartozó jogi személy) reklámokat helyezzen el, ami a Felhasználó számítógépén tárolt, oda letöltött cookie-k (sütik) alapján határozza meg azt, hogy milyen reklámot, választási propagandát jelenítsen meg a számukra. A szolgáltatás működésére a Fórum Adatkezelőinek és az Adatfeldolgozóinak semmiféle ráhatása nincs, a megjelenített hirdetések tartalmával éppen ezért nem szükségszerűen értenek egyet.

  A reklámok tiltása, a reklám blokkolók használata nincs megtiltva, azok alkalmazását senki sem szankcionálja. Ugyanakkor a Fórum tulajdonosa tisztelettel arra kéri a felhasználókat, hogy ezek engedélyezésével ők is járuljanak hozzá a fórum működési költségeihez.

  Javaslat a magánszféra megóvására: Mindenki használjon privát böngészési üzemmódot, továbbá javasolt, hogy ne adminisztrátori jogosultsággal használják a böngészőjüket, mert ebben az esetben az nem biztosít hozzáférési lehetőséget a más internetes oldalak működése érdekében letárolt cookiek-hoz (sütikhez) sem. #
 14. Panaszkezelés

  A panaszokat a „Jelent” gomb használatával, vagy Adatkezelő nyilvános elérhetőségein keresztül lehet benyújtani, és amelyek minden esetben 25 naptári napon belül kivizsgálásra kerülnek.

  Amennyiben a Panasz Felhasználó Személyes adatait is érinti, és ő a kapott választ nem fogadja el, úgy Felhasználónak jogában áll azzal a Felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni a www.naih.hu internetes oldalon megtalálható elérhetőségeken keresztül. #
 15. Az Adatkezelésről és a fogalmakról, impresszum

  15.1. A Fórum tulajdonosa, a Fórum szabályzat jóváhagyójaként Adatkezelője és a hozzászólások moderálási jogának a fenntartásával az a Naturtárház Kft. (1039, Budapest - Mátyás király út 16.), mint a Fórum fenntartását biztosító gazdasági vállalkozás. Az Adatkezelő mindenkori elérhetősége avxforum@gmail.com.
  15.2. Adatkezelő a Fórum működését biztosító infrastruktúra tekintetében a User Rendszerház Kft. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.). A tevékenység során a jogszabályok miatt kötelezően kezelésbe veszi az IP címet, aminek megőrzési idejét a jogszabályok írják elő
  15.3. A tárhelyszolgáltató: IBM Cloud International B.V. (Paul van Vlissingenstraat 16 Amsterdam 1096 BK Netherlands)
  15.4. Hozzászólások automatikus mentése: A Fórum tartalmáról hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön készít biztonsági mentést Adatkezelőként a tárhely szolgáltatója. Az ezek közötti időszakban a szolgáltatást magas rendelkezésre állással biztosítja, de ennek részletei Adatbiztonsági szempontok miatt nem tehetők közzé. Éppen ezért a biztonsági mentések közötti időszakban fellépő műszaki hiba, vagy rosszindulatú támadás miatt megsemmisült, vagy megsérült hozzászólásokért az Adatkezelők nem vállalnak felelősséget.
  15.5. A fent nevesített szereplők, így a Fórum tulajdonosa, az üzemeltetést biztosító társaság, továbbá a tárhely szolgáltatója a fenti szerepek és felelősségi körök nevesítésével Közös adatkezelőnek minősülnek, ezért saját tevékenységük keretein belül önállóan kezelik az Adatvédelmi incidenseket, válaszolják meg és teljesítik a Panaszokban és kérésekben foglaltakat.
  15.6. Amennyiben az érintett Panaszát vagy kérését nem a megfelelő Adatkezelőhöz nyújtja be, úgy az automatikusan a felelős, vagy illetékes Adatkezelő számára kerül továbbításra.
  15.7. Adatfeldolgozó: a Fórum üzemeltetése során pro-bono alapon közreműködő Moderátorok és Adminisztrátorok, akik a Fórum szabályzatban foglaltaktól, illetve a szerződéses jogviszonyuktól soha nem térhetnek el, ezért ebbéli tevékenységükért őket a GDPR szerinti felelősség személyükben nem terheli. A Moderátorok és Adminisztrátorok Felhasználó nevei a Fórum főoldalán megtalálható elérhetőségen keresztül kerülnek közzétételre.
  15.8. Adatfeldolgozó: a Kereskedő, amennyiben élni kíván a moderálási jogával.
  15.9. Kereskedő: a Fórum tulajdonosával szerződéses üzleti kapcsolatban álló gazdasági társaság.
  15.10. Felhasználónév: (az érintett valódi identitásának Álnevesítése) az az „azonosító”, akinek, illetve amilyen néven a hozzászólás megjelenik.
  15.11. Fórum: A www.avxforum.hu/forum oldalon megtalálható tartalmak összessége.
  15.12. al-Fórum a Fórumon belül létrehozott nagyobb, önálló témakörök, amelyek külön, és jól láthatóan kerülnek elhatárolásra a Fórum kezelőfelületén.
  15.13. Téma (Topic) a Fórumokon és az al-Fórumokon belül létrehozott egyes beszélgetési fonalak, témák.
  15.14. Az adatok tárolásának az ideje: Az ettől eltérően nem szabályozott esetekben a Fórum fennállása alatt, vagy amíg a Felhasználó a saját Személyes adatait nem törli, vagy törölteti.
  15.15. Az adatok kezelésének a Célja: a www.avxforum.hu/forum oldalon lehetőséget biztosítani hozzászólások és Témák létrehozására.
  15.16. A Fórum hozzászólói elfogadják, hogy hozzászólásaik közzé lesznek téve, ezért az Elfeledtetési jog az esetükben nem értelmezhető.
  15.17. A Fórum hozzászólói minden kezelt Személyes adatukról tudnak, mivel azokat saját maguk, és a saját elhatározásukból adják át, ezért a Tájékozódási joguk nem értelmezhető abban az értelemben, hogy vannak-e olyan Személyes adatok, amiknek a kezeléséről nem tudnak.
  15.18. A Személyes adatok felhasználásának Korlátozása nem értelmezhető a hozzászólások tekintetében, mivel azokat nem Adatkezelő teszi közzé az érintett Hozzájárulásával, hanem azokat az érintett teszi közzé az Adatkezelő által biztosított lehetőségek igénybevételével. Természetesen az érintett bármikor Töröltetheti egyes, vagy akár az összes hozzászólását.
  15.19. A Fórum nem minősül sajtóterméknek.
  15.20. A jelen bekezdésben nevesített kifejezéseken kívül az ATASI® GDPR módszertannak megfelelően a GDPR-ban nevesített és annak értelmében, annak megfelelően használt kifejezéseket és fogalmakat minden esetben nagy kezdőbetűvel írtuk a Fórum szabályzatában. #
 16. A Fórum szabályzat módosítása

  16.1. Jelen Fórum szabályzat változásairól az „Adminisztrátori közlemények" Témában jelenik meg a Tájékoztatás, amely Tájékoztatás minden esetben kitér a módosított Fórum szabályzat hatályba lépésének az időpontjára.
  16.2. Ha a módosítások a Személyes adatok kezelését nem érintik, akkor azok elfogadása azzal a ráutaló magatartással valósul meg, hogy a Felhasználó tovább használja a Fórumot.
  16.3. Ha a módosítások elfogadása a Személyes adatok kezelését is érinti, vagy érintheti, akkor a Felhasználónak a következő belépésnél a módosításról szóló Tájékoztatás ismeretében egy aktív Megerősítő cselekedettel, például egy jelölő négyzet bejelölésével, vagy egy „gomb” megnyomásával kell a változásokat magára nézve kötelezőnek elfogadnia. A módosítások el nem fogadása esetén nem lesz lehetséges a Fórumra való belépés.
  16.4. A Fórum szabályzat nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól. #
 17. Jogfenntartás

  17.1. Jelen Fórum szabályzat első változata 2007-ben, jóval az Infotv és a GDPR előtt lépett hatályba. Annak lényegi részei és struktúrája a mai napig változatlan, ezért a GDPR hatályba lépése előtt kezelésbe vett Személyes adatok tovább kezelésének jogát az eredeti Fórum szabályzat elfogadására való hivatkozás biztosítja az Adatkezelő számára.
  17.2. Jelen szabályrendszere nem tökéletes. Ennek részben az az oka, hogy annak megalkotásakor még nem lépett hatályba az úgynevezett E-Privacy rendelet. Éppen ezért előfordulhat, hogy egyes jogértelmezések, vagy esettanulmányok, bírósági döntések jelen Fórum szabályzatnak akár úgy is ellen tudnak mondani, hogy mindkét vélemény, vagy jogértelmezés igaz maradjon. Éppen ezért kérjük, hogy esetleges kételyeikről a Fórum tulajdonosát értesítsék, ezeket a bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk.
  17.3. Minden kétes, vagy jelen szabályzatban nem részletezett esetben és kérdésben a Fórum tulajdonosa, vagy annak képviselői döntenek egyénileg, vagy közösen, de minden esetben egyedileg. Az így meghozott döntések nem feltétlenül precedens értékűek, ezért azok nem képeznek hivatkozási alapot.
  17.4. Kirívó esetektől eltekintve a Fórum szabályzatának a módosítása nem járhat utólagos szankciókkal.

  Jó fórumozást kívánunk!

  Hatályba lépés: 2020.06.01. #